BRC Standartları


BRC GLOBAL GIDA STANDARDI (British Retail Consortium) Nedir?

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmış ardından dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından standart hale gelmiş, özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.
BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

İşletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümantere edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temek kriteri yönetim sistemlerine uyarlamalıdırlar. Tüm bu uyarlamalarda firma olarak yanınızdayız.

BRC Standartları;
HACCP Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi
İşletme(fabrika) Çevre Standartları
Ürün Kontrolü
Proses Kontrolü
Personel Yeterliliği ve Hijyeni Egitimi


BRC Global Gıda Standardı, gıdaları işlenmelerine göre kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır.
Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.