Pest Kontrol


Uygulamalar
• Rezidual Uygulama
• Bariyer Uygulaması
• Jel Uygulaması
• Larvasit Uygulaması
• Dış Alan Uygulaması
• ULV Uygulaması
• Kemirgen Mücadelesi

Kök Sebep Analizleri
Tespit edilen aktivitelerin Kök Nedeni araştırılarak, işletmeden kaynaklı üreme kaynakları olup olmadığı, ürün ve üretim açısından risk oluşturup oluşturmadığı araştırılmaktadır.

Biyosidal Ürün Uygulaması
Koruma ve Kontrol amaçlı Biyosidal Uygulamaları Bayer Protection Program uyarınca ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Çevresel etkiler, kalıntı ve legal yasalar dikkate alınarak yapılan uygulamalar detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Dokümantasyon
Tespit edilen aktivite tür ve değerlendirmeleri ile mücadele etkinliği ölçülerek mücadele seyri takip edilmektedir.
Geçmiş kayıtlar ile Trend Analizleri ve Müşteri Şikayet Analizleri yapılabilmektedir.