Fumigasyon


Uygulamalar
• Konteyner Fumigasyonu
• Örtü Altı Fumigasyonu
• Silo Fumigasyonu
• Depo Fumigasyonu
• Gemi Fumigasyonu
• CO2 Uygulaması

Atmosferik Fumigasyon
Sızdırmazlığı sağlanan atmosferik ortama Fosfin gazı verilerek, tüm evrelerde ki depo zararlılarının yaşamının sonlandırılmasıdır.


Sızdırmazlık Çalışmaları
Hava ile nerdeyse denk molekül ağırlığına sahip Fosfin gazının kaçaklarının engellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeterli gazın fumigasyon süresince ortamda tutulamaması, başarısız bir fumigasyona neden olacaktır.

Özellikle yumurta evresinin imha edilememesi, sonra ki günlerde tekrar üremeye neden olacağı gibi, düşük Fosfin konsantrasyonu Depo Zararlılarının direnç geliştirmesine neden olacaktır.


Fumigasyon Ölçümleri
Oratmdaki Fosfin miktarı uygulama boyunca ppm cinsinden Fumigasyon sürecinde ölçülmektedir.
Uygulama esnasında dış alanların güvenliği için kaçak ölçümleri ve havalandırma sonrası ölçümleri yapılmaktadır.


Deaktivasyon & Havalandırma
Uygulama sonrası kullanılmışsa metal fosfin atıklarının etkisizleştirilmesi yapılmakta ve çok tehlikeli atık olarak güzenli bir şekilde imha tesisine ulaştırması sağlanmaktadır.

Güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar yeterli havalandırma yapılarak, güvenlik ölçümleri ile alana giriş izni verilmektedir.